Wyślij życzenia e-kartką

Polityka prywatności Strony Wysyłam-zyczenia.pl

Niniejszy Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady strony internetowej wyslij-zyczenia.pl funkcjonującej pod domeną http://Wysyłam-zyczenia.pl
Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności witryny www.wyslij-zyczenia.pl jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego stronę.

1. Administratorem strony jest firma Wysyłam-zyczenia.pl
2. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.
3. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.
4. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.
5. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na stronie internetowej www.wyslij-zyczenia.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody administratora strony.
6. Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na stronie www.wyslij-zyczenia.pl
7. Strona internetowa www.wyslij-zyczenia.pl wykorzystuje ciasteczka „Cookies”, które służą wyłącznie celom statystycznym. Oferta handlowa przedstawiona na stronie www.darmova-tv-internetowa.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
8. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
9. Zarządca strony internetowej www.wyslij-zyczenia.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z naszą firmą.
10. Administrator strony www.wyslij-zyczenia.pl nie zbiera żadnych danych osobowych swoich klientów ani żadnych osób trzecich.


Oferujemy gotowe elektroniczne kartki, na których możesz umieści dowolne życzenia.
Wybierz kartki urodzinowe, imieninowe lub świąteczne - wyślij je do znajomego.
Gwarantujemy, że taki mały prezent pod postacią urodzin na zabawnych i eleganckich kartkach na pewno go ucieszy.
Nowa forma składania życzeń - elektroniczne kartki tylko na wyslij-zyczenia.pl

Dzięki e-kartkom możesz przesłać życzenia urodzinowe, imieninowe, świąteczne lub każde inne. Celebruj święta, urodziny, imieniny lub dowolną inną okazję, wysyłając swoim bliskim piękne kartki z życzeniami!